Home Tazkirah Pentingnya Zakat Dalam Kehidupan
Pentingnya Zakat Dalam Kehidupan PDF Print E-mail
There are no translations available.

Membayar zakat adalah salah satu sifat orang bertakwa. “Dan pada harta-harta mereka ada hak unuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian.” (Adz-Dzariyat: 19) Rasulullah s.a.w. Bersabda; “Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah iaitu tidak akan berkurang harta mereka kerana bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran.” (At-Tirmidzi)

Allah S.W.T. memperingatkan orang yang menolak membayar zakat dengan berfirman: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahawa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu’.” (At-Taubah: 34-35)

Rasulullah s.a.w. bersabda; “Tidak seorangpun (yang memiliki simpanan), kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan simpanannya itu di neraka jahanam, dijadikan cairan panas yang di lambung di dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hamba-Nya di hari yang lama seharinya selama lima puluh ribu tahun, sehingga diketahui ke mana perjalanannya, iaitu ke syurga atau neraka.” (Asy-Syaikhani) Dalam setiap harta yang kita perolehi samaada yang kita simpan makan, ada haknya fakir miskin dan anak yatim, semua rezeki itu adalah kurniaan daripada Allah S.W.T, tidak kira ia dari segi wang, harta, nafas, matahari, udara, langit, kesihatan, dan sebagainya adalah datangnya dari Allah S.W.T.

Mengeluarkan zakat, infak, shadaqah adalah sudah di jamin Allah S.W.T, tidak akan mengurangi harta kita, dan itu adalah salah satu tanda terima kasih kita atas segala rezeki yang telah terima selama ini. Dengan cara memberikan sebahagian harta kita kepada orang yang kurang berkemampuan seperti yang tergolong sebagai penerima zakat, dan Allah S.W.T tidak sedikitpun meminta kembali semua kasihNYA, malahan menjamin tidak akan mengurangi harta kita setelah kita bersedekah.

 

99 Names Of AllahSolat Time Table

Tazkirah


Visitor

We have 26 guests online